Zararlı Cemiyetler
Es-Anlamlısı.com

Zararlı Cemiyetler

Zararlı Cemiyetler Hakkında Bilgi

Türk ve Müslümanların Kurdukları Zararlı Cemiyetler                 
1) İngiliz Muhipler Cemiyeti: İstanbul’da 1919 yılında halifenin etrafında bütünleşerek bir İngiliz mandası sağlamak amacıyla kurulmuşlardır.   Manda ve himaye taraftarlarının savundukları en önemli görüşlerden birisi de, İngiltere’nin koruyuculuğunun temini fikri idi. Onlara göre, özellikle Türklerle - İngilizler arasında, yüzyıllardan beri sürüp gelmekte olan samimi ilişkiler yeniden canlandırılır, İngilizlerin sempatisi kazanılır ve himayeleri sağlanırsa, Osmanlı Devleti ile ilgili uygulanmak istenen zararlı kararlardan bir çoğu önlenebilirdi.

2) Wilson Prensipleri Cemiyeti: Çoğunluğu  gazeteci-yazar, doktor, avukatlardan oluşan bir aydın grubu tarafından, Amerika’dan yardım sağlamak umuduyla kurulmuştur. Böyle bir cemiyeti kurma fikri ilk olarak, Wilson Prensiplerinin 12. maddesinin uyandırdığı umutla, Halide Edip (Adıvar) dan çıkmıştır.
 
Cemiyetin amacı, önce Amerika’nın dostluğunu kazanarak, Wilson Prensiplerine uygun bir barışın gerçekleştirilmesini sağlamak için çalışmak, daha sonra da, Türkiye’yi Amerikan mandası altına sokarak, ülkenin kurtuluşunu temin etmekti.

3) Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti
Vatanın kurtuluşunun padişah ve halifenin emirlerine bağlı kalmakla mümkün olabileceğini savunmuştur.

4) İslam Teali Cemiyeti
İstanbul medreselerinin bazı müderrisleri tarafından kuruldu. İngilizlerin desteğini alan bu cemiyet Saltanat ve Hilafeti koruyucu bir yol izledi. Anadolu’da başlayacak milli harekete cephe aldı.

Not: Yukarıdaki  dört cemiyet Milli Mücadele yöntemini savunmadıkları için zararlı cemiyetler kategorisine sokulmuştur. Bu cemiyetlerin amacı da ülkeyi kurtarmaktı!

Kürt Teali Cemiyeti:1919’da İstanbul’da kurulan bu cemiyetin amacı, Wilson ilkelerinin Kürtlere de uygulanmasını sağlayarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da     bağımsız bir Kürt devleti kurmaktır. Ülke bütünlüğünü bozma amacı taşıdığından bu yönü ile diğer cemiyetlerden ayrılır

Hürriyet ve İtilaf Fırkası: 1911 yılında İttihat ve Terakki Cemiyetine karşı kurulan muhalefet partisidir. Damat Ferit Paşa’nın  hükümeti sırasında Milli Mücadeleye karşı durmuştur. Anadolu halkını Milli Mücadele’ye karşı kışkırtan bir partidir. Bu yüzden zararlı bir parti olarak zihinde yer almıştır. Bir cemiyet olmamasına rağmen  yine de zararlı cemiyetler içerisinde gösterilir,

Azınlıklar Tarafından Kurulan Cemiyetler
1) Mavri Mira Cemiyeti: İstanbul Fener-Rum Patrikhanesine bağlı olarak kurulmuştur. Amacı, Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmaktır (Megali İdea -büyük hedef-). Çeteler kurarak Yunan hükümeti lehine Propaganda faaliyetlerinde bulunmuştur.

2) Alyans İsrail, Makabi Cemiyetlerii : Yahudilerin kurduğu bir cemiyettir. Amaçları, israil ve filistin'de bir yahudi devleti kurmaktı. Terör ve şiddet faaliyetlerine bulaşmamışlardır. Ayrıca Osmanlı devletindeki  ayrıcalıklarını korumaya çalışmışlardır.

3) Rum  Pontus Cemiyeti:Fener Rum Patrikhanesine bağlı olarak çalışmıştır. Trabzon merkez olmak üzere  Batum’dan Sinop’a kadar olan Karadeniz kıyılarında bir Rum devleti kurmayı amaçlamıştır.

4) Etnik-i Eterya Cemiyeti: Rumların kurduğu cemiyettir. Yunanistan’ın bağımsızlığına kavuşmasını sağlamıştır. Türkleri en çok uğraştıran cemiyettir.

5) Taşnak- Hınçak Cemiyeti: Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermeni Devleti kurmayı amaçlamıştır. Faaliyet gösterdiği bölgede silahlı çeteler kurarak yurdun güvenliğini bozmaya çalışmıştır.

Farmasi Katalog
Eş anlamlısı, Eş anlamı, nedir, ne demek, hakkında bilgi, anlamı, bulmaca, zıt, karşıt, kelimeler,
Eş Anlamlısı  |  Video  |  Resim  |  İletişim
Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim