Yararlı Cemiyetler
Es-Anlamlısı.com

Yararlı Cemiyetler

Yararlı Cemiyetler Hakkında Bilgi

1) Kilikyalılar Cemiyeti
Adana Çukurova’dan Antalya’ya kadar
olan bölgeye  Kilikya denirdi. Aralık1918’de Fransız ve Ermenilerin Adana ve çevresine yönelik emellerine tepki olarak  kurulmuştur.

2) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Mondros Ateşkesi’nden sonra kurulan ilk cemiyetlerdendir. Trakya’nın Yunanistan’a  verilmesi tehlikesi karşısında kurulmuştur. Yöneticileri Osmanlı Devleti’nin yıkılması durumunda devlet kurma düşüncesi taşıyordu.

3) İzmir Müdafaa-i Hukuku  Osmaniye Cemiyeti
İzmir’in düşman işgaline girmesini engellemeyi amaçlamıştır.
Kuva-yı Milliye  hareketinin oluşmasında  etkili olmuştur. Kuva-yı Milliye birliklerine silah ve cephane sağlamıştır.İzmir’in işgali üzerine Redd-i İlhak adını almış ancak etkinliğini kaybetmiştir

4) Redd-i İlhak Cemiyeti
Balıkesir Kongresi ile Alaşehir Kongresi’nin toplanmasını sağlamışlardır
Redd-i İlhak kararı almıştır(İzmir’in Yunanlılara katılmasını reddetme)

5) Vilayet-i Şarkıye Müdafa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti (Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti)
1918 de İstanbul’da kuruldu.Çıkardıkları Fransızca  La Pays (Vatan) ve Türkçe Hadisat gazeteleri ile  doğu illerimizin Türk yurdunun ayrılmaz bir parçası olduğunu savunmuştur.Erzurum Kongresini düzenlemişlerdir

6) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti
Şubat 1919 ‘daTrabzon ve çevresini Rum ve Ermenilere karşı korumak için   kurulmuştur.Erzurum Kongresi’nin toplanmasına katkıda bulunmuştur.

7) Anadolu Kadınları Müdafa-i Vatan Cemiyeti
1919 yılında Sivas’ta kurulan bu cemiyet  memleketin bağımsızlık ve bütünlüğünü savunmak ve Anadolu’nun birliği için çalışmak gayesiyle mitingler düzenledi

8) Milli Kongre Cemiyeti:
Kasım 1918’de İstanbul’da 70 kadar cemiyetten ikişer temsilcinin katılması ile cemiyetler üstü bir teşkilat olarak kuruldu. Amacı dünyada Türkler hakkında yapılan haksız ve yalan propagandalara yayın yoluyla cevap vermekti.

-Kuvay-i Milliye tabirini kullanan ilk kuruluş Milli Kongre Cemiyetidir.

Milli Cemiyetlerin Özellikleri
*Milli cemiyetlerin başlangıçtaki amaçları, bulundukları bölgelerin tarih, coğrafya, nüfus yönünden Türk olduğunu kanıtlamaktı. Bilimsel araştırmalarla, büyük devletlere karşı haklarını savunabileceklerine inanmakta, propaganda ve yayın faaliyetlerini yeterli bulmaktaydılar. Ancak vatan toprağının işgal edilmeye başlanması üzerine, silahlı mücadeleye girişmişlerdir.

*İşgalcileri yurttan tamamen temizlemek için yeterli değildi.

*Bulundukları bölgelerin düşman işgaline uğramasını engellemişlerdir.

*Tüm bu cemiyetler  Sivas Kongresi’nde ulusal bütünlüğün sağlanması amacıyla birleştirilmiş, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adını almıştır

Not:Cemiyetlerin  yararlı veya zararlımı olduğu konusunda  zorluk çekiyorsanız  bölge isimlerine dikkat ediniz!
Bölge veya şehir ismi varsa yararlıdır. ÖRN: Anadolu,şark,Kilikya,Trakya,İzmir, Trabzon

MARET  akrostişine dikkat edin, karşınıza çıkan   cemiyet ismi bu beş harften biri ile başlıyorsa azınlıkların kurduğu zararlı cemiyettir. Bölge ismi ve MARET yoksa  Türklerin kurduğu zararlı cemiyettir.

Farmasi Katalog
Eş anlamlısı, Eş anlamı, nedir, ne demek, hakkında bilgi, anlamı, bulmaca, zıt, karşıt, kelimeler,
Eş Anlamlısı  |  Video  |  Resim  |  İletişim
Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim