Ülser Hakkında Bilgi
Es-Anlamlısı.com

Ülser Hakkında Bilgi

farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Ülser Hakkında Bilgi

Midenin en önemli görevi mideye gelen yiyecekleri karıştırmak, kısmen sindirmek ve ince bağırsaklardaki sindirim ve emilim işlevine karşı hazır duruma getirmektir. Midede bulunan salgı bezleri proteinli besinleri parçalamak ve sindirimi kolaylaştırmak üzere pepsin adını verdiğimiz bir madde salgılar. Ancak, bu maddenin etkili olabilmesi için oldukça kuvvetli bir asit olan hidroklorik aside ihtiyaç vardır ki bu da midede salgılanır. Mide, kendi salgıladığı bu maddenin etkisinden kendini korumak zorundadır. Bu görevi yine midenin salgıladığı müküs, bikarbonat ve bazı hormonlar yerine getirir. Böylece kurulmuş olan bu denge içinde mideye bir zarar gelmeden besinler sindirilir. Ancak bu dengede bünyesel ya da çevresel etkilerle bozulma oluşacak olursa o zaman pepsin mide duvarını etkiler, buradaki hücreler yıkılır ve ülser oluşur. Bu ülser, pepsin etkisi ile oluştuğundan peptik ülser adını alır. Peptik ülser mide salgılarının temas ettiği her yerde midede, onikiparmak barsağında ve yemek borusunun alt ucunda görülebilir. Hastalık genellikle halk arasında mide ülseri olarak anılmakta ise de en sık görüldüğü yer mide nin hemen çıkışında olan ve İnce bağırsakların ilk kısmını oluşturan onikiparmak bağırsağıdır. Peptik ülserlerinin yaklaşık %80'i burada olmaktadır.

Ülser yapan nedenler
ülser gelişiminde en önemli etken asit olduğu için midede asit fazlalığı yapan sigara, alkol, bazı ilaçlarla heyecanlı kişilik yapısı ülser nedeni olabilir. Ayrıca irsiyetin ve kan gruplarının da etkisi olabileceği belirtilmiştir. Örneğin 0 kan grubu olanlarda ülser daha sık görülmektedir. Asrımızın hastalığı olarak tanımlanan stresin de ülser gelişiminde etkisi olabilir. Ebeveynlerinde ve yakın akrabalarında ülser olanlarda da sık görülmektedir.

Ülser hastalığının belirtileri nelerdir?
Bazan ülser hiçbir belirti vermemesine rağmen sıklıkla rastlanan belirti karın ağırısıdır. Ağrı genellikle göbeğin üst kısmında hissedilir, sırta vurabilir. Mide ülserinde yemeklerden hemen sonra, onikiparmak bağırsağı ülserinde ise aç karnına şiddetlenir. Onikiparmak bağırsağı ülkesinde açlık ağrısı genellikle tipiktir, özellikle hastayı gece uykudan uyandırıyor ve bir şeyler yemekle ağrı geçiyorsa kesin teşhis koydurabilir.

Ülser nasıl teşhis edilir?
Şikâyetler genellikle hastalığı düşündürür ise de iyi yapılmış röntgen tetkiki ile kesin tanı konulabilir. Hastanın şikâyetleri röntgen bulguları ile izah edilemiyorsa ya da onikiparmak bağırsağı ülseri değil de mide ülseri söz konusu ise gastroskopik tetkik gerekebilir. Çünkü mide ülseri zaman zaman mide kanseri ile karışabilir ve ülserin gözle görülmesi ve buradan biyopsi (parça) alınması ayırıcı tanı için gerekebilir.

Ülser tedavi edilebilir mi?
Bugün mevcut modern ilaçlar ile ülser tedavisinde önemli aşama sağlanmıştır. Doktorunuzun size yereceği uygun ilaçlar ile şikâyetler çok kısa sürede geçmekte, ülser %90-95 oranında 4 ile 6 haftada iyileşmektedir. Bu nedenle şikâyetler geçince ilaç tedavisi ke-silmemeli, önerilen sürede tedaviye devam edilmelidir, çünkü çalışmalar göstermiştir ki şikâyetlerin kaybolması ülserin tamamen iyileşmesinden çok önce olmaktadır. İleride değinilecek olan ülserin kötü sonuçlarından korunmak için ülserin tamamen iyileşmesine kadar tedaviye mutlak devam edilmelidir. Tedavide dikkat edilecek bir nokta da mide ülserlerinde tedavi sonrası ülserin iyileştiğinin gösterilmesidir, çünkü midedeki peptik ülserle karışabilen mide kanserlerinde de ilaç tedavisi ile şikâyetler gerileyebilir bu da hastanın kendini iyi hissetmesi sonucu zaman kaybına neden olabilir.

Ülser için diyet nasıl olmalıdır?
Yapılan son çalışmalar ülser tedavisinde sıkı diyetin gereksiz olduğunu göstermiştir. Bu nedenle ülserli hastada eskiden olduğu gibi süt, krema, muhallebi, sütlaç ve benzeri yiyeceklerden oluşan özel diyetler uygulamanın bilimsel dayanağı yoktur, üstelik fazla alınan sütün faydadan çok zarar verdiği belirlenmiştir, çünkü süt mide asidini artıran bir maddedir. Ayrıca ülkemizde toplumun yaklaşık %60'ında süt içiminden sonra ortaya çıkan bulantı, karında dolgunluk hissi, kramp şeklinde karın ağrıları ile gaz ve ishalle kendini gösteren süte tahammülsüzlük mevcuttur.

Sık aralıklarla yenen yemekler de mide asidini artıracağından bu alışkanlıktan vazgeçilmelidir. Düzgün aralıklarla yenen dengeli hazırlanmış üç öğün yemek? altı öğün yemekten daha uygun bir rejim olarak kabul edilmektedir. Ancak hasta yediği zaman şikâyetlerini artıran yiyecekler var ise bunlardan uzak durmalıdır, özellikle şikâyetlerin fazla olduğu dönemlerde kahve, alkol ve fazla baharlı yiyeceklerden kaçınmak yerinde bir davranış olur. Ayrıca aspirin ve diğer romatizma ilaçlarından uzak durmak gerekir.

Ülser tamamen İyileştikten sonra tekrarlar mı?
Evet. istatistikler göstermiştir ki çoğu ülserli hastada, ilk ataktan sonraki beş yıl içinde nüks olmaktadır. Ancak bu nüksler de ilaç tedavisi ile kolaylıkla kontrol altına alınabilmektedir, ülserli hasta ak-x lından çıkarmamalıdır ki hastalığı ömür boyu birçok kez tekrarlayacaktır. Nüksleri çok sık aralıklarla tekrarlayan hastalarda sürekli ilaç tedavisi gerekli olabilir.

Sigaranın ülsere etkisi nedir?
Günümüzde artık kesinlikle bilinmelidir ki sigara ülserin ilaç tedavisi ile iyileşmesini geciktirmekte bazen de engellemektedir. Ayrıca nüksleri kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle ülserli v.nta sigarayı bırakmalıdır.

ülser için ameliyat gerekli midir?
Son 15 yıl içinde modern ülser ilaçlarının geliştirilmesi sonucu ülser nedeni ile ameliyat edilen hasta sayısı yaklaşık %50 oranında azalmıştır. Çok sık olarak ülseri nüks eden hastaların bile ameliyat edilmeden ilaçla tedavileri mümkündür. Bugün için ülserin komplikas-yonları dediğimiz kötü sonuçları dışında nadiren ameliyat gereksinimi olmaktadır. Bu nadir durumu ilaç tedavisine cevapsızlıktır ki bu çok az hastada görülmektedir.

Ülserli hastada aşağıda belirtilen dört durumdan biri gelişti ise mutlaka hekime müracaat etmelidir, çünkü bu durumlar ülserin kötü sonuçlarının belirtileri olabilir ve bu durumlarda ameliyat gerekebilir.

1. ülser ağrısı devamlı şekil alırsa yiyecek ya da antiasit denilen şurup ya da çiğneme tablet şeklindeki mide asidini azaltan ilaçlar ile geçmiyorsa, ülserin pankreasa yapışması,
2. Aniden ortaya çıkan bıçak saplanır tarzdaki çok şiddetli ağrı, ülserin delinmesi düşünülebilir.
3. Ağrı yemekle artıyor, hasta devamlı kusuyor ise mide çıkışında ülsere bağlı darlık gelişmiş olabilir.
4. Ülserli hastada açıklanamayan halsizlik, baş dönmesi, siyah dış-kılama olursa ülser kanaması söz konusu olabilir. Kanama konusunda ayrı bir bölüm olarak tekrar değinilecektir.

Mide ameliyatlarından sonra ne gibi problemler görülmektedir?
Mide ameliyatları mutlak gereksinim nedeniyle en iyi ellerde bile yapılsa ameliyat sonrası kısa ya da uzun vadeli problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu problemler ameliyatı hemen takiben ortaya çıkan ve basit bazı tedbirlerle, vücudun zaman içinde yeni duruma ayak uydurması ile kontrol altına alınabilen tipte olabildiği gibi, yıllarca süren hekimi de hastayı da güç durumlara sokan ve bezdiren şekilde de olabilirler.

Hangi mide ameliyatı olursa olsun, midenin normal yapısı ve çalışması değişmektedir. Bu değişikliklere vücudun uyum sağlama derecesi ortaya çıkacak problemlerin derecesini tayin etmektedir. Bu küçük kitap sınırları içinde oluşabilecek bu problemlerin tümünü tartışmak mümkün değildir. Burada sadece olabilecek şikâyetler kısaca belirtilecektir.
Mida ameliyatlarından sonra sıklıkla görülebilen şikâyetler, safralı kusma, devamlı ya da zaman zaman ataklar halinde ortaya çıkan ishaller, kilo kaybı, yemeklerden sonra mide bölgesinde dolgunluk hissi, ülsere ait şikâyetlerin tekrar ortaya çıkması (ülserin nüksü), yemeklerden yarım saat, bir saat sonra ortaya çıkan terleme, çarpıntı, fenalık hissi, yıllar içinde gelişen kansızlık, kemiklerle ilgili şikâyetler, beslenme bozuklukları, daha önce mevcut olan ancak fazla belirti vermeyen süte tahammülsüzlük gibi tabloların belirgin hale çıkması şeklinde sayılabilir.

Hastaların hemen hemen tümü ilk haftalarda ya da aylarda şikâyetlerde bulunabilirler. Ancak bu şikâyetler genellikle ilk 6 ay içinde kaybolur. Şikâyetleri devam eden hastalarda beslenme şekillerinin ve diyet hatalarının düzeltilmesi, gerektiğinde ilaç tedavisinin ilavesi, nadiren de mide fonksiyonlarını yeniden düzeltecek ameliyatların yapımı gerekli olabilir.
Eş anlamlısı, Eş anlamı, nedir, ne demek, hakkında bilgi, anlamı, bulmaca, zıt, karşıt, kelimeler,
Eş Anlamlısı  |  Video  |  Resim  |  İletişim
Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim