Teizm Hakkında Bilgi
Es-Anlamlısı.com

Teizm Hakkında Bilgi

Teizm Hakkında Bilgi - Teizm Nedir

Bu anlayışa göre Tanrı yaratıcıdır, oluşun kaynağı ve koruyucusudur. Tanrı güç, gerçeklik ve değer bakımından en yüksek varlıktır. Ezeli ve ebedi olan salt akıl ve iyilik olan yüce bir iradedir. Teistler Tanrının varlığını bazı kanıtlarla temellendirmeye çalışmışlardır. Ontolojik Kanıt Tanrı kavra...

Bu başlıkla ilgili :
Bu anlayışa göre Tanrı yaratıcıdır, oluşun kaynağı ve koruyucusudur. Tanrı güç, gerçeklik ve değer bakımından en yüksek varlıktır. Ezeli ve ebedi olan salt akıl ve iyilik olan yüce bir iradedir. Teistler Tanrının varlığını bazı kanıtlarla temellendirmeye çalışmışlardır.

Ontolojik Kanıt
Tanrı kavramından Tanrının varlığını çıkartmaktır. Bu kanıtlama, Ortaçağda St. Anselmus ve Yeniçağda Descartes tarafından geliştirilmiştir.

Hudus (Varlığın ortaya çıkması) Kanıtı
Sonradan meydana gelen her şey, mantıken onu meydana getiren bir varlığa muhtaçtır. Evren de zaman içinde sonradan meydana geldiğine göre, onu meydana getiren varlık Tanrıdır. Bu kanıt, ilk olarak İslâm Tamamı için linke tıklayın" href="http://ansiklopedi.bibilgi.com/Felsefe">Felsefesinde kelamcılar (kelam, İslâm Felsefesinde Tanrının varlığını ve birliğini akıl ve mantık yoluyla kanıtlamak isteyen görüştür.) kullanmıştır.

Erdem Kanıtı
Bu kanıtı St. Thomas kullanmıştır. Bu kanıtlamaya göre, Evrende var olanların bir mükemmellik sıralaması vardır. Bu sıralamanın en üst katında bulunan, her şeyin en mükemmeli olan Tanrıdır.

Ahlâki Kanıt
İnsan iyilik yapmaya, kötülüklerden kaçınmaya eğilimlidir. Bu bir ahlâk yasasıdır. Bu yasa öğrenilmemiştir; özümüzde, vicdanımızda hazır olarak bulunur. Bunu insana kazandıran Tanrıdır.

Teistler, Tanrının varlığını nedensel olarak kanıtlamak isterler. Her bir şeyin bir nedeni vardır. Her bir neden, başka bir nedenin sonucudur. Bu nedensellik zincirini sonsuza kadar götürmek, insan aklı için mümkün olmadığından, kendisi sonuç olmayan nedende durulur. İşte, teizme göre ilk neden Tanrıdır. 2. Alternatif : Teizm

Teizm, Tanrıcılık Tanrı inancı üzerine kurulu felsefe görüsü.
Tanrı'nın varlığını kabul eden görüşlerden biridir. Diğerleri ise Deizm , Panteizm ve Pan-enteizm'dir. Teist görüşler , aşağıda sıralanan kuramlardan hareketle tanrı'nın varlığını ispat etmeyi amaçlarlar. Teizmi veya teist görüşleri benimseyenlere teist denir.Batı Felsefesinde Teist Kuramlar (Tanrı'nın Sıfatları)

Tanrı Mükemmeldir (Ontolojik Kuram) : Tanrı'nın varlığını var olması ile açıklar. Tanrı'nın her bakımdan kusursuz olduğunu ifade eder. Diğer kuramların hepsini kapsar. İlk olarak 11. yüzyılda Aziz Anselmus tarafından proslogium adlı eserinde ortaya atılmıştır. 15. yüzyılda Dekart Meditasyonlar isimli eserinin ikinci bölümünü bu konuya ayırmıştır.

Tanrı Yaratıcıdır ( Varlığın ortaya çıkması kuramı): Var olan her şey, mantıken onu yaratan bir varlığa muhtaçtır. Evren de zaman içinde sonradan meydana geldiğine göre , onu meydana getiren varlık Tanrı'dır.
Tanrı sonsuz güçlüdür : Tanrı'nın gücü her şeye yeter , sınırsızdır. Dekart'a göre bu güç tamamen sınırsızdır , Aquinas gibi diğer bazı filozoflar ise bazı sınırları olduğunu belirtmiştir.
Tanrı her şeyi bilir.
Tanrı zaman ve mekandan bağımsızdır.
Tanrı kendi kendine yeterlidir.
Tanrı tarifsizdir.
Tanrı duygulardan bağımsızdır.

Farmasi Nisan Kataloğu 2018
Eş anlamlısı, Eş anlamı, nedir, ne demek, hakkında bilgi, anlamı, bulmaca, zıt, karşıt, kelimeler,
Eş Anlamlısı  |  Video  |  Resim  |  İletişim
Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim