Plankton Hakkında Bilgi
Es-Anlamlısı.com

Plankton Hakkında Bilgi

Plankton Hakkında Bilgi

Deniz ve göl sularında az çok kendiliğinden, yani suyun etkinliğiyle dolaşarak yaşayan canlı varlıkların tümü. (Suda yüzen canlıların tümünü ifade eden nekton ve dibe tutunarak yaşayan canlıların tümünü ifade eden bentos karşıtı olarak kullanılır).

Büyük su hayvanlarının hemen hepsi yüzdüğü için, birkaç büyük suyosunu (sargas) ile bazı büyük sifonofor selenterelerden (physalia, velella) başka plankton canlılarının hepsi küçüktür; bunlar da büyüklüklerine göre derecelere ayrılır: 1 mm’-den büyük olanlara büyük plankton, 76-1 000 mikron arasındakilere küçük plankton, 5-75 mikron arasındakilere cüce plankton, 5 mikrondan küçük olanlara ültraplankton denir. Yatay olarak yer değiştirmek için pek az elverişli olan plankton canlıları, dikine yer değiştirmeyi veya belirli bir derinlikte yüzmeyi mükemmel becerir; bunun için, hafiflik sağlayan, içi hava veya yağ dolu kapalı «yüzdürücü»lerden (sardalya yumurtaları) yahut hem paraşüt, hem kürek ödevi gören geniş uzantılardan yararlanır (cala-nus v.b. gibi kopepodlar).

Plankton canlılarında sık görülen bir başka özellik saydamlıktır; bu özellik belki de onların, balıklardan ve diğer deniz hayvanlarından az çok korunmasını sağlayan bir etmendir. Fakat zehirli organlara sahip olmak (physalia, peridinii), çok daha etkili bir korunma yoludur. Bununla beraber plankton tüketimi o kadar hızlıdır ki, ancak çok fazla üreme gücüne sahip olanlar varlığını devam ettirebilir. Esasen canlıların pek çoğu ancak yumurta veya kurtçukken planktondan bir parçadır, daha sonra yetişkin, yüzücü hayvan halini alır.

Yaşama tarzının durmaksızın bu şeküde yenilenmesi bitkisel yeşil planktonun etkinliğiyle sağlanır (fitoplankton); bu plankton «deniz üzerinde ışıyan» güneş ışığının enerjisi sayesinde, besleme gücü yüksek organik maddeleri dokularında biriktirir; klorofilsiz olan Zooplankton (otçullar, otçul-lan yiyen etçiller) bunlarla beslenir. Bakterilerse bütün kadavra ve dışkıları ayrıştı-np «mineralleştirerek» bitkilere, biyokimyasal etkinlikleri için gerekli hammaddeleri sağlar. Sınıflandırma bakımından planktonda özellikle şu canlılar bulunur: diyatomeler, peridinia, kokolitler, ışınlılar, globije-rinler, tintinitler, kopepodlar, euphausiacea, pteropoda, sifonoforlar, ctenophora; derisi-dikenlilerin, çokkıllı solucanların, yumu-şakçaların, kabukluların kurtçukları; balıkların yumurtaları. Yüzey sularında bulunan plankton organizmalarının miktarı son derece değişiktir: kutup sularında litrede 100 milyonu bulurken Akdeniz’de 1 milyonun altına düşer. Ağırlık bakımından Akdeniz kıyı suyunda bir metre küpte 5-15 gr taze plankton, 0,5-1,5 gr kuru plankton bulunur. Manş denizinde her yıl plankton’un tespit ettiği karbon miktarı 115 milyon tondur; oysa aynı süre içinde 100 000 ton balık av-lanabilmektedir; bu rakamlar ne büyük bir besin enerjisi kaybı olduğunu gösterir.

Kuru plankton’Ğa yüzde 10-40 protit ve yüzde 15’e kadar yağ bulunur. Vitamin bakı-mmdansa çok zengindir; ayrıca aynı ağırlıktaki bir balığa göre 10 kat fazla potasyum ve magnezyum taşır. Fazla alındığında zehir etkisi gösterdiği için insanlarca doğrudan doğruya özümlenemezse de, streptokok, stafilokok, grip ve çocuk felci virüsü gibi birtakım mikroplara karşı antibiyotik nitelikler taşımaktadır.

Şişelerle veya çok ince gözlü ağlarla toplanan plankton, balık veya balina sürülerinin yakınlığı konusunda kıymetli bilgiler verir; çünkü bu hayvanlar kendilerine uygun yiyeceğin bol olduğu yerleri çok iyi seçmesini bilir.

Farmasi Nisan Kataloğu 2018
Eş anlamlısı, Eş anlamı, nedir, ne demek, hakkında bilgi, anlamı, bulmaca, zıt, karşıt, kelimeler,
Eş Anlamlısı  |  Video  |  Resim  |  İletişim
Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim