Milli Cemiyetler
Es-Anlamlısı.com

Milli Cemiyetler

Milli Cemiyetler Hakkında Bilgi
Mondros Ateşkes Anlaşması ile işgalci devletlere kayıtsız şartsız teslim olunması üzerine vatansever kişiler savunma amaçlı cemiyetler kurmuşlardır. işgallere karşı koymak ve Anadolu halkının çıkarlarını korumak amaçlı kurulan Müdafaaihukuk Cemiyetleri halktan büyük destek almıştır. Cemiyetler hem işgalcilerle hem de azınlıklarla mücadele etmiş, ülkenin tamamını olmasa bile kendi bölgelerinin kurtuluşu için çalışmışlar ve ileride gerçekleşecek olan Millî Mücadele’ye zemin hazırlamışlardır.

Trakya - Paşaeli Müdafaai hukuku-millîye Cemiyeti
2 Aralık 1918 Edirne Trakya’nın Yunanistan’a verilmesini önlemek Çatalca, Tekirdağ, Gelibolu şubeleri açıldı. Trakya’nın tarih, ırk, kültür olarak Türk olduğunu kanıtlamak için yayınlar yapıldı.

Trabzon Muhafazai hukuku-mîlliye Cemiyeti
12 Şubat 1919 Trabzon Trabzon ve civarında Rum - Pontus Devleti’nin kurulmasını önlemek Karadeniz Bölgesi’nde şubeler açarak, Erzurum Kongresi’nin toplanmasına yardım etmişlerdir.

Kilikyalılar Cemiyeti
Aralık 1918 istanbul Çukurova bölgesini Fransız ve Ermenilere karşı savunmak Yayın ve propaganda ile millî bilinci uyandırmaya çalışmışlardır.

Doğu Anadolu Müdafaai hukuku-millîye Cemiyeti
4 Aralık 1918 istanbul Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesini önlemek, Doğu Anadolu’da Türk nüfusunun azalmasını engellemek için Erzurum ve Elazığ’da şubeler açıldı. Erzurum Kongresi organize edilerek Millî Mücadele’nin teşkilatlanmasında önemli rol oynadılar.

Reddi İlhak Cemiyeti
14 Mayıs 1919 izmir izmir ve civarının Türk olduğunu ispat etmek, izmir’in Yunanlılara verilmesini önlemek için Basın yayın yoluyla izmir’in işgalini protesto ettiler. Yunan işgaline fiili olarak karşı koydular. Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri’nin toplanmasında etkin rol oynadılar.

Millî Kongre Cemiyeti
29 Kasım 1918 istanbul Türkler hakkında dünyada yapılmış ve yapılmakta olan propagandalara yayın yoluyla karşı koymak için kuruldu. Misakımillî’nin kabul edilmesinde önemli çalışmaları vardır. Ermenilerin zulümlerini anlatan eserler yayımladılar.

İzmir Müdafaai hukuk Cemiyeti
1 Aralık 1918 izmir izmir’i Yunanlılara vermemek ve izmir’in Türk olduğunu kanıtlamak amacındadır. Basın yayın yoluyla izmir’in Türklere ait olduğunu dünya kamuoyuna duyurmaya çalıştılar. Millî Mücadele’de Anadolu’ya silah taşıdılar.

Anadolu Kadınları Müdafaai vatan Cemiyeti
5 Kasım 1919 Sivas Ülkenin uğradığı işgali protesto etmek ve orduya yardım toplamak itilaf Devletleri temsilciliklerine telgraflar çektiler. Kadınların etkin biçimde Kurtuluş Savaşı’na katılmalarını sağlamak ve orduya para ve mal yardımları için kampanyalar düzenlediler.

Farmasi Nisan Kataloğu 2018
Eş anlamlısı, Eş anlamı, nedir, ne demek, hakkında bilgi, anlamı, bulmaca, zıt, karşıt, kelimeler,
Eş Anlamlısı  |  Video  |  Resim  |  İletişim
Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim