Biyolojinin Alt Bilim Dalları
Es-Anlamlısı.com

Biyolojinin Alt Bilim Dalları

Biyolojinin Alt Bilim Dalları

Anatomi: canlı bünyesinde yer alan organların ve bu organların diğer organlar ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına anatomi denilmektedir. Anatomi bilimi özellikle sağlık alanında gelişmeler yaşanması için büyük önem arz etmektedir. Bu nedenden dolayı biyolojinin alt dallarından birisi olan anatomi üzerinde yoğun bir şekilde durulmaktadır.

Zooloji: bu bilim dalı dünya üzerinde yaşam süren hayvanları incelemektedir. Özellikle balta girmemiş ormanlarda halen keşfedilmeyi bekleyen birçok hayvan türü olduğundan dolayı zooloji aktif şekilde çalışan biyolojinin alt dallarından birisidir.

Botanik: dünya üzerinde çok sayıda bitki yer almaktadır. Bitkilerin aşırı derecede çeşide sahip olmasından dolayı biyoloji biliminin altında yeni bir dal oluşmuş ve bitkileri inceleyen budala botanik adı verilmiştir. Botanik halen aktif bir şekilde çalışan biyolojinin alt dallarından birisidir çünkü henüz keşfedilmemiş olan çok sayıda bitki türünün olduğu bilinmektedir.

Genetik: canlıların temel özelliklerini belirleyen genlerin yapısını inceleyen bilim dalıdır. Canlıların kalıtsal özelliklerini tespit edilmesi genetik bilimi sayesinde olmaktadır. Genetik bilimi sayesinde günümüzde amansız olarak kabul edilen birçok hastalığın ortadan kaldırılabileceği düşünüldüğünden dolayı genetik bilimi üzerinde özel çalışmalar yapılan biyolojinin alt dallarından birisidir.

Morfoloji: canlıların neredeyse tamamı birbirinden farklıdır yani canlıların dış görünüşlerinin ve şekillerinin farklı olduğunu söylemek mümkündür. Morfoloji bilimi temel olarak canlıların sahip olduğu dış görünüşleri inceleyen bilim dalıdır.

Taksonomi: yaşayan canlıları akrabalık derecelerine göre sınıflandırarak inceleyen bilim dalına taksonomi adı verilmektedir. Canlıların sınıflandırılması taksonomi bilimi ile gerçekleştirilmektedir.

Fizyoloji: canlı bedeninde yer alan organları ve dokuların görevlerini temel olarak işleyişlerini inceleyen biyolojinin alt dalında fizyoloji denilmektedir. Fizyoloji alanında günümüzde de hala çalışmaların yapıldığı bilinmektedir çünkü canlılık aşırı derecede karmaşıktır ve çözülemeyen birçok düğüm canlı metabolizmasında yer almaya devam etmektedir.

Embriyoloji: temel olarak organizmaların gelişme periyotlarını detaylı bir şekilde incelemektedir. Canlının tek hücreliyken ergin bir canlıyı meydana getirmesi embriyoloji bilimi ile incelenmektedir. Biyolojinin alt dallarından birisi olan embriyoloji biyolojinin ana temasını oluşturmaktadır.

Farmasi Katalog
Eş anlamlısı, Eş anlamı, nedir, ne demek, hakkında bilgi, anlamı, bulmaca, zıt, karşıt, kelimeler,
Eş Anlamlısı  |  Video  |  Resim  |  İletişim
Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim