Akciğer Absesi Hakkında Bilgi
Es-Anlamlısı.com

Akciğer Absesi Hakkında Bilgi

farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Akciğer Absesi Hakkında Bilgi

Bu abseler ya akciğerlerin kendisine veya bütün vücuda ait hastalıklardan, yahut akciğerlerin, kaza veya cinayet eseri olarak, yaralanmalarından sonra cerahat yapan mikropların tesirile, hasıl olurlar. Bunlar oldukça tehlikelidirler.

Mikroplar kana yayılıp genel bir zehirlenme yaptığı zaman, damarların içi bozularak, oralardan kalkan ufak uzvi parçalar (Amboli), kan akışına kapılırlar, akciğerlere gelip orada tutunur ve abse yapabilirler. Zatürree, çeşitli akciğer iltihapları, akciğer urları, verem gibi hastalıklar da akciğer abseleri hasıl ederler.

Akciğerlere komşu olan başka organlardaki abseler de yakınlıkları dolayısı ile akciğerlere geçebilirler. Zehirli bazı gözlerin de akciğerleri tahriş ederek abselere sebep olduğu vardır.

Abseler ya bir akciğerde veya her iki ciğerde birden olur. Hastalarda ateş intizamsız bir gidiş gösterir. Göğüste ağrılar ve gece terlemeleri vardır. Öksürük fazladır. Çok balgam çıkar.

Çıkan balgam da kanlı ve irinlidir. Bazı hastalarda balgam pis kokuludur yeşilimtırak ve kirli bir renkte olur.

Hastalar, balgamı sabahları kusar gibi ve çok miktarda çıkarırlar.

Abseler, bazı defa, ilerliyerek akciğer örgüsünü (nescini) harap etmeye başlar. O zaman (akciğer kangreni) dediğimiz hastalık tablosu hasıl olur. Bunda akciğerlerin mühim bir kısmı parçalanıp harap olur. Akciğer kangrenine tutulmuş olanların balgamları daha pis kokuludur ve daha ziyade koyu kanlı ve kangrene uğramış parçaları havi bir şekildedir.

Akciğerdeki abse ve kangrenler, bütün bu belirtilerle anlaşıldığı gibi bunları teşhis için röntgen muayenelerinden çok istifade edilir.

TEDAVİ:
Akciğer abse ve kangrenlerinin tedavisinde (Neosalvarsan) denilen Arsenikti ilaçtan büyük fayda vardır. Akciğer abseleri lAmib) dedikleri mikroptan hasıl olmuşsa bunları (E-metine) şırıngalar ile tedavi etmek lazımdır. Mikrop öldürücü bazı ilâçların ve iltihabı haıll etmiş olan mikroplara karşı hazırlanmış Iserom) ların kullanılması uygundur. Alkolü (yüzde yirmi nispetinde) fizyolojik tuzlu su ile sulandırarak damardan şırınga etmekle tedavide iyi neticeler alınmıştır.

(Benzoate de soude) denilen ilacın gene (yüzde yirmi nispetindeki) mahlulünden damara şırınga edilince büyük fayda sağlanacağını söyleyenler vardır. (Suliamid) ler ve (Penicillin) gibi yeni ilaçlar akciğer abse ve kangrenlerinde iyi neticeler vermişlerdir.

Hastalara iyi ve temiz bakmalı, gıdaları besleyici olmalıdır.

Bütün bu tedavi ile geçmiyen ve uzayıp giden akciğer abse ve kangrenlerini nihayet ameliyatla tedaviye teşebbüs etmek lazım gelir.
Eş anlamlısı, Eş anlamı, nedir, ne demek, hakkında bilgi, anlamı, bulmaca, zıt, karşıt, kelimeler,
Eş Anlamlısı  |  Video  |  Resim  |  İletişim
Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim